Contacto

986 76 84 09

Sede electrónica

Tramitación en liña

 PLENOS
Certificación do acordo da sesión ordinaria do Pleno de data 28 de abril de 2022, polo que se aproba a declaración institucional asumindo o compromiso de loitar contra a fraude no Concello de Fornelos de Montes

>> Expediente 208/2022.

 

ISMAEL RAMOS gañador da V edición do Premio de Xornalismo M. Lueiro Rey

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS. PLAN CONCELLOS 2022-2023

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Fornelos de Montes, con cargo ao PLAN DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2021.
Unha subvención de 4.710,97 € para destinala a seguinte actuación “AXUDAS AOS SECTORES ECONÓMICOS DO MUNICIPIO DE FORNELOS DE MONTES AFECTADOS POLA CRISE DA COVID-19 ”

LIÑA 2: FINANCIAMENTO DUNHA LIÑA DE AXUDAS QUE SOLICITEN OS CONCELLOS PARA OS SECTORES MAIS AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA. (HOSTALERÍA, COMERCIO, CULTURA, DEPORTES, TURISMO, ETC)

>> Ver pdf

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da entidade AUGAS DE GALICIA, ao abeiro da Resolución de 12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (DOG núm. 56 do 24 de marzo de 2021), concedeulle unha subvención ao Concello de Fornelos de Montes por importe de corenta e nove mil seiscentos oitenta e cinco euros con trinta céntimos (49.685,30 €), para a execución do investimento denominado “Dotación da rede de saneamento no lugar de Alén, no Concello de Fornelos de Montes”.

O obxectivo das obras é dotar ao núcleo de Alén, na parroquia de Calvos, da rede de saneamento, da que carece actualmente, considerándose necesario e urxente, por ser un servizo esencial, proporcionando un servizo axeitado aos habitantes do lugar, así como un tratamento das augas que se verten ao medio natural, para cumprir coa normativa de aplicación respecto a vertidos de augas residuais ao medio natural.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 236 de 7 de decembro de 2021, foron publicadas as bases e convocatoria de axudas aos sectores económicos do municipio de Fornelos de Montes afectados pola crise da Covid-19.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 15 días naturais

 >> Extracto publicación bases da convocatotia  (BOPPO 7 Dec.)

>> Bases e convocatria de axudas (BOPPO 7 Dec.)

>> Anexo 1 – Solicitude de axudas

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao abeiro da Orde do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da segunda convocatoria para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021, tramitada como anticipado de gasto, publicada no DOG nº 27, de 10 de febreiro de 2021, concedeulle unha subvención ao Concello de Fornelos de Montes por importe de 3.000,00 euros para a elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

O que se pretende é elaborar unha ferramenta que permita acadar o obxectivo da redución das emisións de CO₂ a través de medidas de eficiencia enerxética, o PACES,  a través do que se planificarán os obxectivos estratéxicos de actuación, integrando os aspectos relacionados coa mitigación e a adaptación ao cambio climático, dentro das políticas, estratexias e plans relevantes do Concello de Fornelos de Montes, coa finalidade de acadar un desenvolvemento local sostible e tratando de reducila dependencia enerxética

 CONVOCATORIA DA X EDICIÓN PREMIO DE POESÍA MANUEL LUEIRO REY

IX EDICIÓN PREMIO DE POESÍA MANUEL LUEIRO REY

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, con cargo ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, en virtude da resolución da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) do 21 de abril de 2021 (Rexistro de entrada nº 2021-E-RC-475 de 27 de abril de 2021), pola que se concede unha subvención polo importe de 38.146,26 € (19.073,13 € correspondentes á anualidade 2021 e 19.073,13 € correspondentes á anualidade 2022), para o investimento cun orzamento total de 46.543,86 € denominado “RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN CAMIÑO DO AREAL A CRISCADA E CAMIÑO DE ERBEREDA, VENTIN”

Ti emprendes – O teu rural ten futuro

Ti emprendes – O teu rural ten futuro

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
DIRIXIDO A:
Mozas e mozos entre 16 e 30 anos cos seguintes requisitos:

  • Inscritas/os no Sistema Nacional de
    Garantía Xuvenil
  • Residentes nos concellos rurais (con cor
    no mapa)
  • Desempregadas/os
  • Non integradas/os no sistema de
    educación ou formación

>> Ver cartel

O tempo en Fornelos de Montes >> AMPLIAR

...

Anuncios

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, con cargo á Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, concedeulle ao Concello de Fornelos de Montes unha subvención por importe de 29.329,00 €, para o investimento cun orzamento total de 35.488,09 € denominado RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN CAMIÑO DO AREAL E CAMIÑO RIAL, RIAL (FORNELOS DE MONTES)

>> Ver cartel

Os Chozos do Suido

a 900 m. de altura na serra do Suido, temos “Os chozos” que son  antigas contruccións en pedra de orixe medieval  que eran empregadas polos pastores .
>> ver ruta de Os Chozos do Suido

Fervenza de Casariños 42°20'34.9"N 8°21'38.3"W

…tamén en plena serra do Suido, temos unha das fervenzas máis fermosas de Galicia.

Praia fluvial de Portovilán 42°21'03,76"N 8°26'54,88"O

Unha praia fluvial de augas cristalinas con dotacións muy completas.  Baños, merendeiros, parque biosaudable, quiosco, …

Festas de San Lourenzo, voltamos en...

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Cofinanciado por

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies