Ordenanzas

Contacto

986 76 84 09

Sede electrónica

Tramitación en liña

Ordenanzas Fiscais

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS DAS TAXAS POR “REDE DE SUMIDOIROS”, “RECOLLIDA DE LIXO” E “SUBMINISTRO DE AUGA”