O Concello de Fornelos de Montes foi beneficiario dunha subvención con cargo a Orde do 21 de xullo de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos galegos, destinadas á mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexiontal Galicia 2014-2020, para os anos 2016 e 2017.
A obra que se levará a cabo é a seguinte:
“REFORMA DE ESPAZO PÚBLICO PARA A CREACIÓN DUNHA PRAZA MUNICIPAL CON ACCESIBILIDADE E DESEÑO UNIVERSAL”