Con cargo ao Plan de Concellos 2017 levaranse a cabo os seguintes investimentos:

* MELLORA DE DRENAXES E PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO FONDO DA VILA
* MELLORA DE REDE DE ABASTECEMENTO, DRENAXES E PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO JOLAIO EN VENTIN
* REFORMA DE LUMINARIAS EXISTENTES E BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS NA PRAIA FLUVIAL DE PORTOVILÁN
* CREACIÓN DE PLATAFORMA PARA CAFETERÍA EN PLAYA FLUVIAL DE PORTOVILÁN
* CARROZARIA CAMION, CESTA OPERARIO E ADECUACION GRUA CON CERTIFICADOS
* SUMINISTRO MATERIAL CONCELLO